Teenistuja : Ly Ilves
24.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ly Ilves
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Viljandi politseijaoskond,
piirkonnagrupp
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 4338990
E-post: ly.ilves@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pargi tn 1, 71020 Viljandi linn
Nimi: Ly Ilves