Teenistuja : Priit Paabo
18.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Priit Paabo
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
orkester
Ametikoht: juhtivspetsialist
Telefon: 6191234
E-post: priit.paabo@politsei.ee
Ametikoha aadress: Süsta tn 15, 11712 Tallinn
Nimi: Priit Paabo