Teenistuja : Elgi Vahter
11.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Elgi Vahter
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
Kuressaare politseijaoskond,
piirkonnagrupp
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 4549714
E-post: elgi.vahter@politsei.ee
Ametikoha aadress: Transvaali tn 58, 93811 Saaremaa vald
Nimi: Elgi Vahter