Teenistuja : Kai Eensalu
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kai Eensalu
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
teabehaldus- ja menetlusosakond,
kodakondsuse ja rahvusvahelise kaitse büroo
Ametikoht: peaspetsialist
Telefon: 6123094
E-post: kai.eensalu@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Kai Eensalu