Teenistuja : Annika Utsar
20.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Annika Utsar
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
rahvusvahelise koostöö büroo
Ametikoht: rahvusvahelise koostöö juhtivpiiriametnik
Teenistusaste: politseikapten
Telefon: 6149155
E-post: annika.utsar@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Annika Utsar