Teenistuja : Katri Kaasik
18.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Katri Kaasik
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
orkester
Ametikoht: juhtivspetsialist
E-post: katri.kaasik@politsei.ee
Ametikoha aadress: Süsta tn 15, 11712 Tallinn
Nimi: Katri Kaasik