Teenistuja : Kädu Aasma
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kädu Aasma
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
Kärdla politseijaoskond,
piirkonna- ja menetlusgrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: vanemkomissar
Telefon: 4401432
E-post: kadu.aasma@politsei.ee
Ametikoha aadress: Sadama tn 26, 92412 Hiiumaa vald
Nimi: Kädu Aasma