Teenistuja : Reet Zeisig
20.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Reet Zeisig
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
rahvusvahelise koostöö büroo
Ametikoht: büroo juht
Teenistusaste: politseikolonelleitnant
Telefon: 6125540
E-post: reet.zeisig@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Reet Zeisig