Teenistuja : Anneli Hallik
11.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Anneli Hallik
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
teenindustalitus
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 7468535
E-post: anneli.hallik@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Anneli Hallik