Teenistuja : Anna Kristiina Lätt
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Anna Kristiina Lätt
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
teabebüroo
Ametikoht: vanemkorrakaitseametnik
Teenistusaste: politseileitnant
Telefon: 4446430
E-post: anna-kristiina.latt@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pikk tn 18, 80089 Pärnu linn
Nimi: Anna Kristiina Lätt