Teenistuja : Ivo Utsar
16.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ivo Utsar
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
piirivalvebüroo
Ametikoht: büroo juht
Teenistusaste: politseikolonelleitnant
Telefon: 6124008
E-post: ivo.utsar@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn
Nimi: Ivo Utsar