Teenistuja : Karmen Vahtra
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Karmen Vahtra
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
integreeritud piirihalduse büroo,
piiri- ja migratsioonijärelevalvegrupp
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 6149192
E-post: karmen.vahtra@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Karmen Vahtra