Teenistuja : Valdo Lust
21.05.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Valdo Lust
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
personalibüroo,
kaplanaat
Ametikoht: kaplanaadi juht
Teenistusaste: politseikapten
Telefon: 7308607
E-post: valdo.lust@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Valdo Lust