Teenistuja : Valdo Lust
17.12.2018

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Valdo Lust
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
personalibüroo,
kaplanaat
Ametikoht: kaplanaadi juht
Teenistusaste: politseikapten
Telefon: 7308607
E-post: valdo.lust@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia 132, 50096 Tartu
Nimi: Valdo Lust