Teenistuja : Karmen Raud
21.05.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Karmen Raud
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
Pärnu politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
Pärnumaa piirkonnagrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: üleminspektor
E-post: karmen.raud@politsei.ee
Ametikoha aadress: Jaama tn 1, 90302 Lääneranna vald
Nimi: Karmen Raud