Teenistuja : Ljubov Boikova
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ljubov Boikova
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
Ida-Harju politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
varavastaste süütegude grupp
Ametikoht: vanemuurija
Teenistusaste: politseileitnant
Telefon: 6124868
E-post: ljubov.boikova@politsei.ee
Ametikoha aadress: P. Pinna tn 4, 13619 Tallinn
Nimi: Ljubov Boikova