Teenistuja : Mari Saaremägi
20.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Mari Saaremägi
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
analüüsibüroo
Ametikoht: peaspetsialist
Telefon: 3372270
E-post: mari.saaremagi@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahu tn 38, 41588 Jõhvi vald
Nimi: Mari Saaremägi