Teenistuja : Sille Harjo
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Sille Harjo
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
üldkuritegude menetlusgrupp
Ametikoht: eriasjade uurija
Teenistusaste: politseikapten
Telefon: 7308664
E-post: sille.harjo@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Sille Harjo