Teenistuja : Karin Jaanovits
20.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Karin Jaanovits
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
personalibüroo,
koolitus- ja arendustalitus
Ametikoht: juhtivspetsialist
Telefon: 6123425
E-post: karin.jaanovits@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Karin Jaanovits