Teenistuja : Annela Eesmaa
16.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Annela Eesmaa
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
Paide politseijaoskond,
menetlusgrupp
Ametikoht: eriasjade uurija
Teenistusaste: politseileitnant
Telefon: 3849944
E-post: annela.eesmaa@politsei.ee
Ametikoha aadress: Tallinna tn 12, 72720 Paide linn
Nimi: Annela Eesmaa