Teenistuja : Taavi Unuks
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Taavi Unuks
Struktuuriüksus: Ida prefektuur,
Jõhvi politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
menetlusgrupp II
Ametikoht: vanemuurija
Teenistusaste: vaneminspektor
Telefon: 3372384
E-post: taavi.unuks@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahu tn 38, 41588 Jõhvi vald
Nimi: Taavi Unuks