Teenistuja : Chaty Heidrits
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Chaty Heidrits
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Valga menetlusgrupp
Ametikoht: uurija
Teenistusaste: inspektor
E-post: chaty.heidrits@politsei.ee
Ametikoha aadress: Veski tn 5, 68604 Tõrva vald
Nimi: Chaty Heidrits