Teenistuja : Anu Nigol
20.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Anu Nigol
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
üldkuritegude menetlusgrupp
Ametikoht: vanemuurija
Teenistusaste: komissar
Telefon: 7308642
E-post: anu.nigol@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Anu Nigol