Teenistuja : Marina Kadak
21.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Marina Kadak
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
identiteedi ja staatuste büroo,
õigusliku staatuse grupp
Ametikoht: TA peaekspert
Telefon: 6123598
E-post: marina.kadak@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Marina Kadak