Teenistuja : Vallo Koppel
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Vallo Koppel
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur
Ametikoht: prefekt
Teenistusaste: politseikolonelleitnant
Telefon: 7308801
E-post: vallo.koppel@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Vallo Koppel