Teenistuja : Raul Vahtra
12.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Raul Vahtra
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
sisekontrollibüroo
Ametikoht: büroo juht
Teenistusaste: politseikolonelleitnant
Telefon: 6123120
E-post: raul.vahtra@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Raul Vahtra