Teenistuja : Anti Paap
13.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Anti Paap
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Võru piirkonnagrupp
Ametikoht: piirkonnavanem
Teenistusaste: politseimajor
Telefon: 7868208
E-post: anti.paap@politsei.ee
Ametikoha aadress: Räpina mnt 20A, 65606 Võru linn
Nimi: Anti Paap