Teenistuja : Helmer Hallik
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Helmer Hallik
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond
Ametikoht: politseijaoskonna juht
Teenistusaste: politseimajor
Telefon: 5299378
E-post: helmer.hallik@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Helmer Hallik