Teenistuja : Verner Ant
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Verner Ant
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond
Ametikoht: vanemkorrakaitseametnik
Teenistusaste: politseikapten
Telefon: 7668101
E-post: verner.ant@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Verner Ant