Teenistuja : Marek Käis
20.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Marek Käis
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Valga piirkonnagrupp
Ametikoht: piirkonnapolitseinik
Teenistusaste: politseileitnant
Telefon: 7668124
E-post: marek.kais@politsei.ee
Ametikoha aadress: Puiestee tn 4, 68203 Valga vald
Nimi: Marek Käis