Teenistuja : Helen Laansoo
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Helen Laansoo
Ametikoht: juhtivspetsialist
Telefon: 7308860
E-post: helen.laansoo@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Helen Laansoo