Teenistuja : Ivar Kangro
18.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ivar Kangro
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
siseauditibüroo
Ametikoht: siseaudiitor
Telefon: 6123291
E-post: ivar.kangro@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Ivar Kangro