Teenistuja : Rone Grahe
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Rone Grahe
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
valmisoleku ja reageerimise büroo
Ametikoht: peaspetsialist
Telefon: 6123250
E-post: rone.grahe@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Rone Grahe