Teenistuja : Ülle Kaal
21.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ülle Kaal
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
dokumendihaldus- ja tõlkebüroo,
Põhja dokumendihaldusgrupp
Ametikoht: dokumendihaldur
Telefon: 6123327
E-post: ylle.kaal@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn
Nimi: Ülle Kaal