Teenistuja : Anželika Šadrina
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Anželika Šadrina
Struktuuriüksus: konvoeerimisgrupp II
Ametikoht: arestimaja politseinik
Teenistusaste: vanemkomissar
E-post: anzelika.sadrina@politsei.ee
Ametikoha aadress: Lubja tn 4, 10115 Tallinn
Nimi: Anželika Šadrina