Teenistuja : Merike Raju
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Merike Raju
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
üldväärtegude menetlusgrupp
Ametikoht: spetsialist
Telefon: 7308745
E-post: merike.raju@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Merike Raju