Teenistuja : Aili Tambi
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Aili Tambi
Struktuuriüksus: Ida prefektuur,
Jõhvi politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
Jõhvi piirkonnagrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: vaneminspektor
Telefon: 3372336
E-post: aili.tambi@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahu tn 38, 41588 Jõhvi vald
Nimi: Aili Tambi