Teenistuja : Marie Aava
16.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Marie Aava
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
kommunikatsioonibüroo
Ametikoht: peaspetsialist
Telefon: 6124055
E-post: marie.aava@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn
Nimi: Marie Aava