Teenistuja : Heleri Iloste
16.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Heleri Iloste
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
teabebüroo
Ametikoht: korrakaitseametnik
Teenistusaste: inspektor
Telefon: 4446432
E-post: heleri.iloste@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pikk tn 18, 80089 Pärnu linn
Nimi: Heleri Iloste