Teenistuja : Rain Uibo
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Rain Uibo
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
Pärnu politseijaoskond,
menetlusgrupp I
Ametikoht: vanemuurija
Teenistusaste: politseileitnant
Telefon: 4446641
E-post: rain.uibo@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pikk tn 18, 80089 Pärnu linn
Nimi: Rain Uibo