Teenistuja : Virginia Ciunite
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Virginia Ciunite
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
Paide politseijaoskond,
piirkonnagrupp
Ametikoht: piirkonnapolitseinik
Teenistusaste: politseileitnant
Telefon: 3849932
E-post: virginia.ciunite@politsei.ee
Ametikoha aadress: Tallinna tn 12, 72720 Paide linn
Nimi: Virginia Ciunite