Teenistuja : Krista Aas
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Krista Aas
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond
Ametikoht: peadirektori asetäitja arenduse alal
Teenistusaste: politseikolonel
Telefon: 6123002
E-post: krista.aas@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Krista Aas