Teenistuja : Armin Saarits
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Armin Saarits
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
valmisoleku ja reageerimise büroo
Ametikoht: politseivanemanalüütik
Teenistusaste: politseileitnant
Telefon: 6123263
E-post: armin.saarits@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Armin Saarits