Teenistuja : Tiia Raadik
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Tiia Raadik
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
eelarvebüroo
Ametikoht: vanemanalüütik
Telefon: 6123160
E-post: tiia.raadik@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Tiia Raadik