Teenistuja : Urmas Krull
22.09.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Urmas Krull
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
korrakaitsebüroo
Ametikoht: kriisireguleerija
Teenistusaste: politseileitnant
Telefon: 6124919
E-post: urmas.krull@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn
Nimi: Urmas Krull