Teenistuja : Kristi Raidla
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kristi Raidla
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
kommunikatsioonibüroo
Ametikoht: peaspetsialist
Telefon: 4446450
E-post: kristi.raidla@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pikk tn 18, 80089 Pärnu linn
Nimi: Kristi Raidla