Teenistuja : Karin Idnurm
24.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Karin Idnurm
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
eelarvebüroo,
hanke- ja lepingutalitus
Ametikoht: hankekorraldaja
Telefon: 6123199
E-post: karin.idnurm@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Karin Idnurm