Teenistuja : Leila Rammul
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Leila Rammul
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
teenindustalitus
Ametikoht: peaspetsialist
Telefon: 7468519
E-post: leila.rammul@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Leila Rammul