Teenistuja : Liivi Fuchs
24.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Liivi Fuchs
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
eelarvebüroo
Ametikoht: büroo juhataja
Telefon: 6123180
E-post: liivi.fuchs@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Liivi Fuchs