Teenistuja : Oleg Belorusov
16.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Oleg Belorusov
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
Kesklinna politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
varavastaste süütegude grupp
Ametikoht: spetsialist
E-post: oleg.belorusov@politsei.ee
Ametikoha aadress: Kolde pst 65, 10321 Tallinn
Nimi: Oleg Belorusov