Teenistuja : Kalder Maarand
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kalder Maarand
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
analüüsibüroo
Ametikoht: analüütik
Telefon: 6149034
E-post: kalder.maarand@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Kalder Maarand